TIETOA VAUHTIPYÖRISTÄ

Mikä on kaksoismassavauhtipyörä?

Kaksoismassavauhtipyörä sijaitsee moottorin ja vaihdelaatikon välissä. Voimansiirrossa vaihteiston kytkinakselissa kiinni oleva kytkinlevy kytkeytyy toiselta puoleltaan moottorin kampiakselissa kiinni olevaan kaksoismassavauhtipyörään, ja toiselta puolelta kytkimen paineasetelmaan. Kytkin siis yhdistää moottorin vaihdelaatikkoon, joka välittää kampiakselin pyörivän liikkeen pyörille. Painamalla kytkinpoljinta kampiakselin ja vaihdelaatikon välinen kytkentä irtoaa. 

Kaksoismassavauhtipyörän tarkoitus on vähentää nykyaikaisten tehokkaiden Diesel-moottoreiden ja bensiinimoottoreiden käynnin aiheuttaman värinän rasituksia vaihteistolle, sekä vähentää voimansiirrosta ajoneuvon sisälle välittyvää melua.Lisäksi kaksoismassavauhtipyöräteknologia mahdollistaa moottorin taloudellisemman käyttämisen matalammilla kierroksilla (vedättämisen).

LUKin tietopaketti kaksoismassavauhtipyöristä

Vauhtipyörä on kuluva osa

Kaksoismassavauhtipyörä on kuluva osa, aivan kuten on myös kytkin. Kulumisnopeus riippuu paljolti auton käyttötavasta. Maantieajopainotteisessa käytössä vauhtipyörä ja kytkin voivat hyvin kestää jopa 400 000 - 500 000 kilometriä. Rasittavassa kaupunkiajossa tai vedettäessä raskasta perävaunua, jo 100 000 kilometriä voi olla riittävästi saattamaan kytkimen ja / tai vauhtipyörän vaihtokuntoon. Valtaosassa tapauksista vauhtipyörän ja / tai kytkimen vaihtaminen tulee eteen 200 000- 300 000 kilometrin ajon jälkeen.

Kaksoismassavauhtipyörän kestoa voi erityisesti heikentää esimerkiksi se, että auto pysäköidään toistuvasti viettävälle alustalle vaihdetta vasten, jolloin ajoneuvon massa lepää kaksoismassavauhtipyörän jousia vasten. Samoin sähköisen käsijarrun automaattisen vapauttamisen toiminnon käyttäminen kytkintä nostamalla (ei katkaisjasta vapauttamalla) pohjaa kaksoismassavauhtipyörän jouset, ja voi toistuvasti tehtynä lyhentää vauhtipyörän kestoa merkittävästi.

KLIKKAA TÄSTÄ TARJOUS AUTOOSI SOPIVASTA VAUHTIPYÖRÄ-KYTKINPAKETISTA


Mistä tietää että kaksoismassavauhtipyörä on kulunut?

Tyypillinen oire, jotka kertoo vauhtipyörän kuluneisuudesta, on moottorista varsinkin kylmäkäynnistyksen jälkeen kuuluva kalkatus / kilinä. Ääni on vielä voimakkaampi auton alta kuunneltaessa, Se on helppo huomata yksinkertaisella tavalla: ääni vaimenee tai häviää kokonaan pidettäessä kytkintä pohjassa, ja kuuluu jälleen nostettaessa kytkin ylös. Normaali, kunnossa oleva vauhtipyörä ei pidä korvin havaittavaa merkittävää ääntä (poislukien jotkin tietyt kaksoismasavauhtipyörämallit, jotka pitävät luonnostaan jonkin verran ääntä).

Kytkimen ravistaminen voi myös kertoa vauhtipyörän kuluneisuudesta, sekä kytkinkopasta kuuluva kolahdus autoa käynnistettäessä sekä sammutettaessa.

Vauhtipyörän vaihtotarpeen huomioimatta jättäminen johtaa vääjäämättä ennemmin tai myöhemmin matkan keskeytymiseen, ja voi vakavissa tapauksissa johtaa laajoihin vaurioihin niin moottorille kuin vaihdelaatikolle.

Kulunut, ja vaimennustehonsa menettänyt vauhtipyörä on myös merkittävä rasite niin moottorin kuin vaihteistonkin laakeroinneille.

Tältä kuulostaa kulunut vauhtipyörä (164 000km ajettu 2013 Volvo V70 D4, moottori D5204T3), ääni muuttuu painettaessa kytkin pohjaan.

VAUHTIPYÖRÄN VIKAEPÄILYN SELVITTÄMINEN (LuK)

LUKIN VIDEO KAKSOISMASSAVAUHTIPYÖRÄN KULUNEISUUDEN MITTAAMISESTA (ENGLANNIKSI)
LUKIN VIDEO TYYPILLISISTÄ KAKSOISMASSAVAUHTIPYÖRÄN VAIHTAMISEEN JOHTAVISTA VAURIOISTA JA NIIDEN SYISTÄ (ENGLANNIKSI)

Mistä tietää että kytkin on kulunut?

Kytkimen vaihtotarpeen huomaa taas erityisesti siitä, että kytkin luistaa ja tai ravistaa liikkeelle lähdettäessä, tai luistaa autoa suurimmalla teholla / vääntömomentilla kuormitettaessa. Muutokset kytkinpolkimen liikkeessä ovat myös merkki kytkimen kuluneisuudesta, eli jos kytkin irroittaa vasta polkimen liikeradan loppupuoliskolla kytkintä painettaessa, on se merkki kytkimen kuluneisuudesta. Toistuva kytkimen "haiseminen" on myös merkki sen kuluneisuudesta, edellyttäen että kytkimen käyttö on muuten normaalia.

Korjaa ajoissa

Koska kaksoismassapyörän ja kytkimen vaihtaminen on verraten arvokasta, siihen ryhtymistä usein viivytetään liian pitkälle. Jos kaksoismassavauhtipyörä oireilee jollakin edellä kuvatuista tavoista, on korjaukseen syytä ryhtyä ensi tilassa. Väljä kaksoismassavauhtipyörä voi kuluttaa vaihteiston ja moottorin laakerointia erittäinkin nopeasti, ja voi johtaa siihen, että koko vaihteisto tai moottori joudutaan vaihtamaan. Siinä tilanteessa, että kaksoismassavauhtipyörä hajoaa ajossa, on jopa todennäköistä, että vaurioita tapahtuu myös moottorin laakeroinnille kuin myös vaihdelaatikon laakeroinnille. Tällaisessa tapauksessa ei enää selvitäkään pelkällä vauhtipyörä-kytkinremontilla, vaan lasku on äkkiä moninkertainen.

Moottorin virittäminen ja tehon kasvattaminen

Moottorin tehon ja väännön jälkikäteen kasvattaminen on aina riski vauhtipyörälle, kytkimelle ja vaihteistolle. Ne kaikki on suunniteltu ja valmistettu ajoneuvovalmistajan antamien vaatimusten mukaisesti, jotka puolestaan perustuvat ensisijaisesti moottorin tehoon ja vääntöön. Jos jompaa kumpaa näistä kasvatetaan merkittävästi, ei ensiasennuskomponenttien mitoitus enää vastaa niihin kohdistuvaa rasitusta. 

Tehon kasvattaminen on nykyajan ahdetuissa moottoreissa tehtävissä melko yksinkertaisesti, mutta samalla pitäisi pitää huolta myös muiden voimalinjan komponenttien kestävyydestä. Muuten edessä on komponenttien kestoajan huomattava lyheneminen, ja jopa moottorin tai vaihdelatikon vaurioituminen.

LUKIN TEKNINEN ESITE, JOSSA TIETOA KAKSOISMASSAVAUHTIPYÖRÄN TOIMINNASTA, TYYPILLISISTÄ VAURIOISTA JA ESIMERKSIKSI CHIPTUNINGIN VAIKUTUKSISTA.

Kaksoismassavauhtipyörän vaihtaminen kiinteään vauhtipyörään

Kaksoismassavauhtipyörä on suunniteltu ennen kaikkea värinänvaimentimeksi moottorin ja vaihdelaatikon väliin. Samalla se mahdollistaa matalammilla kierroksilla ajamisen, paremman polttoainetalouden, sekä tarjoaa äänettömämmän matkustamon.

Vaihtamalla kiinteään vauhtipyörään värähtelyvaimennus menetetään, vaikka käytettäisiin jousitettua kytkinlevyä. Seurauksena tästä on moottorin, kytkimen, ja vaihdelaatikon merkittävästi korkeampi rasitus. Samoin ajo-ominaisuudet heikkenevät, eritysesti kaupunkiajossa, johtuen merkittävästi kasvaneesta vaihtamistarpeesta, josta seuraa myös keskikimäärin 5% kasvanut polttoaineen kulutus.

Yleinen käsitys siitä, että kiinteä vauhtipyörä-kytkinpaketti olisi kestävämpi, on sikäli virheellinen, että vaikka kiinteässä vauhtipyörässä ei olekaan liikkuvia, ja niiden osalta kuluvia osia, niin kytkin kuluu sitäkin nopeammin, sitä kun ei voidakaan tehdä kestämään ykyisten kasvaneiden moottoritehojen aiheuttamaa vääntöä ja värinää. Jos voitaisiin, niin kaksoismassavauhtipyöriä ei tarvittaisi.

Eli kiinteän vauhtipyöräpaketin kanssa ei tarvitse vaihtaa vauhtipyörä-kytkinpakettia sen takia että vauhtipyörä kuluu loppuun, mutta sen takia kyllä, että kytkin kuluu loppuun. 

Lisäksi on hyvä muistaa, että läheskään kaikkiin kiinteän vauhtipyörän muutossarjohin ei ole saatavilla pelkkää kytkintä (huoltosarjaa), jolloin kiinteän paketin kytkimen (ja tyypillisesti sen vaimennusjousien) kuluttua vaihtokuntoon, joudutaan vaihtamaan myös kiinteä vauhtipyörä. Meillä on useita tapauksia jossa näin on käynyt normaalissa ajossa virittämättämille autoille jopa alle 50 000 kilometrin ajon jälkeen. Jälleen siis uusi remontti edessä.

Oljyvuotojen mahdollisuus niin kampiakselin kuin vaihdelaatikon tiivisteistä kasvaa huomattavasti kiinteän vauhtipyörän kanssa. Kytkinkoteloon tihkuva öljy voi aiheuttaa kytkimen toimimattomuuden, samoin kuin vaihteistoöljyn vuotaminen kytkinkoteloon.

Myös vaihteiston kuluminen nopeutuu kiinteän vauhtipyörän myötä, vaihteiston laakerointia kun ei ole mitoitettu kestämään kiinteän vauhtipyörän aiheuttamaa rasitusta. Kulunut laakerointi taas johtaa vaihteiston hammasrattaiden ja laakeroinnin epänormaaliin kulumiseen, joka aiheuttaa käytännössä vaihteiston uusimisen.

Samoin on raportoitu kiinteän vauhtipyörän aiheuttaneen värinänvaimentimien rikkoutumisia, ja jakopääremontteja. 

Emme yleisesti ottaen suosittelekaan kaksoismassavauhtipyörän vaihtamista kiinteään, muulloin kuin tapauksissa, joissa kaksoismassavauhtipyörä ei kerta kaikkiaan kestä, johtuen esimerkiksi erittäin raskaiden kuormien vetämisestä, ja/tai auton tehon merkittävästä lisäyksestä. 

Tällöinkin on hyvä muistaa, että kiinteät vauhtipyörä-kytkinpaketit ovat mitoitettu vakiotehoille ja normaaliin käyttöön, ja niissä ei kytkin kestä siis senkään vertaa kuin kaksoismassavauhtipyörä-kytkinpaketissa. Vaihtoehdoksi jää tällöin kiinteään vauhtipyörään sopivan vahvistetun kytkimen löytäminen, joka ei olekaan enään niin helppoa. 

Harvoja vaihtoehtoja tällaisessa tilanteessa, on esimerkiksi Sachsin SRE -komponentit, jotka ovat tarkoitettu moottoriurheilu / kilpakäyttöön, ja ovat usein kaksi-kolme kertaa kalliimpia kuin vakio-osat.  Jos sopivat SRE-osat on saatavilla, niin seuraavaksi tuleekin sitten eteen koko muun voimalinjan vahvistaminen, koska sekin on mitoitettu vakiotehoile ja normaaliin käyttöön. 

Vauhtipyörä-kytkinremontti on vielä edullinen verrattuna moottorin tai vaihteiston remontiin, saatikka vaihtamiseen.

Voikin esittää kysymyksen, miksi autotehtaat käyttävät valmistuksessa moninkertaisesti kalliimpia kaksoimassavauhtipyöriä, jos kiinteiden vauhtipyörien käyttäminen olisi turvallisesti mahdollista.

Monessa tapauksessa jälkiasennettavat kiinteän vauhtipyörän muutossarjat eivät myöskään ole edullisempia kuin alkuperäisiä vastaavat osat, vaan jopa kaliimpia.

Moni asiantunteva asiakaskorjaamomme kieltäytyykin nykyään muutossarjojen asentamisesta niistä mahdollisesti aiheutuvien edelläkuvattujen lukuisten ongelmien takia.

LUKIN VIDEO KAKSOISMASSAVAUHTIPYÖRÄN TOIMINNASTA (ENGLANNIKSI)

Miksi pitää vaihtaa vauhtipyörä, kytkin ja painelaakeri (irroituslaakeri / painelaakeri / hydraulinen painelaakeri) samalla kertaa?

On se sitten vauhtipyörä, kytkin tai irrotusmekanismi (irroituslaakeri, painelaakeri, hydraulinen painelaakeri) joka saavuttaa käyttöikänsä pään, on aina suositeltavaa vaihtaa samalla kertaa kaikki kuluvat komponentit. Näin useammastakin syystä, joista suurin on se, että samalla kun vaihteisto irrotetaan moottorista kytkimen tai vauhtipyörän vaihtamista varten, on samalla kertaa vaivatonta vaihtaa kaikki kuluvat osat. Työmäärä ei juuri siitä kasva, tai vastaavasti pienene jos jotakin jätetään vaihtamatta. Kokonaistyömäärä vaihteiston irrottamiselle ja takaisin asentamiselle on automallista riippuen n. 5-8 työtuntia, joka edustaa kokonaiskustannuksissa usein yhtä suurta tai suurempaa osaa kuin kytkin-vauhtipyöräpaketti.

Jättämällä jonkin osista vaihtamatta, on äkkiä tilanteessa, jossa vaihtamatta jääneet osat joudutaan kuitenkin vaihtamaan seura kymmenen tuhannen kilometrin aikana, ja edessä on jälleen sama kokonaistyö. Monet korjaamot eivät edes suostu tekemään pelkkää vauhtipyörän tai kytkimen vaihtoa kaksoismassapakettteihin, tai jos tekevät, niin eivät anna vaihdetuille osille mitään takuuta.

Lisäksi tulee ottaa huomioon se, että eri valmistajien komponentit eivät välttämättä ole yhdisteltävissä. Eri valmistajien osien yhdistäminen edellyttää, että kaikki osat ovat tehtaan osanumeroiden mukaisia, ja että niiden asentamiselle ei ole asetettu valmistajarajoituksia tai rajauksia. Näitä asioita voi olla vaikea selvittää ilman, että käytössä on kattavat tehdastiedot auton alkuperäisosanumeroista, ja osavalmistajien tietokannoista. On myös vaikeaa tietää minkä valmistajan osat autossa ovat asennettuina, ennen kuin vaihdelaatikko irrotetaan. Myymämme LuKin tai Sachsin paketit sisältävät kaikki kytkimen ja vauhtipyörän vaihtamiseen tarvittavat osat, ruuvit mukaan lukien. Sama koskee myös esimerkiksi joissakin Audissa ja Volkswagenissa käytettäviä esiasennettuja vauhtipyörä-kytkin kokonaisuuksia, joista käytetään lyhennettä DFC.


AUDIN 3D animaatio kaksoismassavauhtipyörän perusteista ja toiminnasta:


ZF:N (Sachs) animaatio kaksoismassavauhtipyörän toiminnasta:
KLIKKAA TÄSTÄ TARJOUS AUTOOSI SOPIVASTA VAUHTIPYÖRÄ-KYTKINPAKETISTA

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Meiltä on turvallista ostaa. 


Toimitusehdot lyhyesti:


1. Kaikissa tuotteissamme on 30 päivän palautusoikeus. Asiakas vastaa tilauksen palautuskustannuksista.

2. Oman varaston tuotteiden toimitusaika on 1 työpäivä. Ennen kello 15 tehdyt tilaukset lähetetään pääsääntöisesti samana päivänä. Tukkuvarastotuotteiden toimitusaika on 3-7 työpäivää toimitusvarastosta riippuen.

3. Mikäli sinulla on huomautettavaa toimitetusta tuotteesta, ilmoitathan siitä viipymättä kytkinkauppa.fi -verkkokaupan asiakaspalveluun joko sähköpostitse asiakaspalvelu@kytkinkauppa.fi tai puhelimitse 040 558 5585 (ma-pe 9-17) (pvm/mpm)

4. Kytkinkauppa.fi ei vastaa siitä, jos tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Kytkinkauppa.fi vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Kytkinkauppa.fi -verkkokaupan toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

5. Kytkinkauppa.fi ei vastaa toimitettavien tuotteiden sopivuudesta siinä tapauksessa, että tilaaja on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja ajoneuvosta johon osia on tilattu, tai  jos ajonevosta löytyy asennettuna erilaiset osat kuin mitä tehdas ilmoittaa siihen valmistuksen yhteydessä asennetun. 

Edellyttäen, että Kytkinkaupalle on toimitettu asianmukaiset ajoneuvotiedot (rekisteritunnus) tilattavan tuotteen yhteensopivuuden varrmistamiseksi, annamme myymillemme tuotteille sopivuustakuun

6. Vastaamme myymiemme tuotteiden takuusta kuluttajasuojalain ja tuotevastuulain mukaisesti. Myymiemme tuotteiden takuu on 2 (kaksi vuotta) toimituspäivämäärästä laskien.


 Tarkemmat toimitusehdot

1. Toimitusaika

Oman varaston tuotteiden toimitusaika on 1-2 työpäivää lähimpään noutopisteeseen, rahdinkuljettajan jakeluajoista riippuen. Ennen kello 15 tehdyt varastotuotteiden tilaukset lähetetään pääsääntöisesti samana päivänä. Tukkuvarastotuotteiden toimitusaika on 3-7 työpäivää toimitusvarastosta riippuen.

2. Toimitustavat

Toimitukset tulevat noudettavaksi lähimmästä noutopisteestä, tai toimitetaan ovelle jos se on valittu toimitustavaksi. Korjaamoiden toimitukset ovat aina Express lähetyksiä.

3. Maksutavat

Maksutavat ja -ehdot

Maksutapoina ennakkotilisiirto, kaikki verkkopankit, sekä MobilePay.

Lisäksi Collector ja Jousto lasku ja erämaksu. 

Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitostoimilupa.

Collector lasku ja erämaksu

Joustoa ja valinnanvapautta – maksa kerralla tai osissa, valitsemassasi tahdissa

Lasku ja tililuotto antavat sinulle lisää aikaa verkkokauppaostostesi maksamiseen. Niitä

käyttämällä voit odotella tilauksesi saapumista rauhassa ennen sen maksamista. Maksun voit

tehdä joko kerralla laskulla tai pienemmissä osissa tililuotolla, jolloin voit suorittaa

kuukausittain sinulle parhaiten sopivan summan ja jakaa maksun enintään 36 kuukauden

ajalle.

Laskulla ilmaista maksuaikaa – turvallista ja helppoa asiointia

Laskulla saat aina 45 päivää korotonta maksuaikaa verkkokauppaostoksillesi. Pitkä

maksuaika mahdollistaa sen, että ehdit tarkistaa ostoksesi ja tarvittaessa palauttaa sen ennen

laskun erääntymistä.

Maksuaikaa hyödyntääksesi tarvitset myönteisen luottopäätöksen, jonka hakeminen käy

helposti ostotapahtuman yhteydessä. Voit hakea sitä, jos olet vähintään 18 vuoden ikäinen ja

sinulla on suomalainen henkilötunnus sekä vakituinen, virallinen kotiosoite Suomessa. Myös

luottotietosi tarkistetaan Bisnode Finland Oy:n rekisteristä.

Maksutapaa voidaan käyttää jopa 5 000 € ostoksiin.

Osissa maksaen tasoitusta talouteen – kätevä tapa jakaa ostoksen vaikutusta useammalle

kuukaudelle

Kun olet saanut myönteisen luottopäätöksen sekä vahvistanut ostotapahtuman, saat laskun

ostoksestasi sähköpostiisi. Jos haluat maksaa laskun pienemmissä osissa ja sinulle paremmin

sopivalla maksuajalla (1-36 kk), sinun tulee tehdä jatkuvaa luottoa koskeva luottosopimus

Collector Bankin kanssa kirjautumalla Omille Sivuille osoitteessa oma.collector.fi.

Luottosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä sinulle myönnetään luottoraja, joka on

käytettävissä myöhempiin ostoksiin luottoehtojen mukaisesti.

Kun sinulla on voimassa oleva luottosopimus, sinun tulee maksaa eräpäivään mennessä vain

saamallasi laskulla mainittu vähimmäissumma mutta voit halutessasi suorittaa myös tätä

suuremman summan. Sen jälkeen sinulle lähetetään kuukausittain sähköpostitse tililasku,

kunnes luotto on kokonaan maksettu. Voit aina halutessasi lyhentää luottoasi myös tililaskulla

mainittua vähimmäissummaa suuremmissa osissa.

Luottokustannukset ja luottoesimerkki: KytkinkauppaI.fi verkkokaupasta tehtyihin

ostoksiin sovelletaan kampanjaehtoja, joiden mukaisesti tililuoton korko on 19,2 %

nimellisenä vuosikorkona ilmaistuna ja kuukausimaksu on 2,95 € kuukaudessa. Jos

myönnetty luottoraja on 1 000 € ja se on kokonaisuudessaan käytetty

Kytkinkauppa.fi verkkokaupasta tehtyihin ostoksiin sekä luotto maksetaan takaisin 36

kuukauden aikana, sovellettavilla kampanjaehdoilla todellinen vuosikorko on

28,5 %, luottokustannusten yhteismäärä 402 €, maksettava kokonaismäärä 1 402 € ja

maksuerien lukumäärä 36 kpl. Viivästyneistä maksuista veloitetaan lainmukaiset

muistutusmaksut ja perintäkulut sekä korkoa viivästyneeltä ajalta.

Luottoehdot

Laskun ja luoton myöntäjä on Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, Box 11914, SE-404

39. Lisätietoja www.collector.fi

Saat täydelliset ehdot Collector Lasku/Osamaksusta seuraavista linkeistä:

Yleiset lasku- ja tililuottoehdot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Ennakkotilisiirto

Maksa tilaus tilille: OP FI54 5204 0820 0518 97 / Progresso Oy ja prosessoimme tilauksen maksun saavuttua tilillemme.

Tilaus näkyy "Käsittelyssä" -tilassa aina siihen asti, kunnes olemme vastaanottaneet tilauksen tuotteet kotimaan varastolle ja luovuttaneet ne edelleen kuljetettavaksi. 

4. Palautusoikeus

Tuotteilla on täysi 30 vuorokauden palautusoikeus (poislukien tiivisteet). Palautettavia tuotteita ei saa olla yritetty asentaa, tuotteiden ja niiden pakkausten tulee olla tahrattomia ja muuttumattomia, niiden tulee olla säilytetty kuivassa, eikä niissä saa olla ruostetta.  

Palautuksen tulee sisältää koko tilauksen sisältö, valitettavasti emme voi vastaanottaa palautuksena vain osaa tilauksesta.

Asiakas vastaa tilauksen palautuskustannuksista.

Palautuksesta tulee ilmoittaa ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen  asiakaspalvelu@kytkinkauppa.fi tai puhelimitse numeroon 040 558 5585 (ma - pe 9.00 - 17.00) (pvm/mpm).

Pyydämme ilmoituksessa ilmoittamaan:

- palautuksen syy

- tilauksen numeron sekä nimenne

- rahojen palautusta varten pyydämme ilmoittamaan ennakkotilisiirtona maksetuista tilauksista tilinumeron jolle kauppasumma palautetaan, muila maksutavoilla tehdyt maksut palauttaa maksuvälittäjä. Ennakkotilisiirtona tehdyt maksut palautetaan yhden pankkipäivän kuluessa, maksuvälittän palautus vie tyypillisesti 1-2 työpäivää.

- Palautettaessa tuotteet tulee pakata palautusta varten erilliseen laatikkoon, ja palautuslaatikossa olevat tuotepakkaukset tulee suojata. Osoitelappua ei siiis missään tapauksessa saa liimata palatettavan tuotteen omaan pakkaukseen.

5. Reklamaatiot

Kaikki tilaukseen tai toimitukseen liittyvät reklamaatiot pyydämme lähettämään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta osoitteeseen:  asiakaspalvelu@kytkinkauppa.fi tai soittamaan 040 558 5585.

6. Takuu

Vastaamme myymiemme tuotteiden takuusta kuluttajasuojalain ja tuotevastuulain mukaisesti, poislukien takuuehdoissa määritellyt rajaukset. Myymiemme tuotteiden takuu on päsääntöisesti 2 (kaksi vuotta) toimituspäivämäärästä laskien.

Jos epäilet meiltä hankkimassasi tuotteessa takuunalaista virhettä, ole ensimmäiseksi yhteydessä meihin. Mahdollisen takuukorjauksen tekevä korjaamo valitaan aina Kytkinkaupan toimesta.

Takuukäsittely edellyttää asiakaspalvelustamme pyydettäessä toimitettavan takuukäsittelylomakkeen täyttämistä, johon tulee liitteinä mm. kopio alkuperäisestä kuitista, korjaamon työmääräys, korjauslasku. Lisäksi takuukorvaus edellyttää takuuseen korjatun osan / osien palautusta osavalmistajan tarkempaa vaurioiden tutkimista ja takuupäätöstä varten. Ilman edellälistattuja dokumentteja takuutapausta ei voida käsitellä.

Tee-se-itse korjauksissa takuu kattaa (tapauskohtaisesti) ainoastaan uuden osan toimittamisen valmisteviallisen tilalle, edellyttäen, että tuotteesta löytyy valmistevika. 

Takuu ei korvaa sellaisia vauriotapauksia, jotka tapahtuvat ajoneuvolle jonka tehoa on kasvatettu tai johon on tehty muita moottorin tai voimalinjan toimivuuteen vaikuttavia muutoksia.

Takuukorjaustapauksissa takuuseen korvattu osa tutkitaan kaikissa tapauksissa osatoimittajan toimesta mahdollisen asennusvirheen varalta.

7. Tilauksen peruminen

Asiakas voi peruuttaa tilauksensa, mikäli toimitus ei ole tapahtunut kohtuullisessa ajassa. Tilauksen perumisesta tulee ilmoittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@kytkinkauppa.fi tai soittamalla 040 558 5585. Yleensä ilmoitamme asiakkaillemme sähköpostilla tai puhelimitse, jos toimitusaika eroaa normaalista. Myös Kytkinkauppa.fi pidättää oikeuden tilauksen perumiseen ja rahojen palauttamiseen asiakkaan tilille, ilman eri syytä.


7. Yhteystiedot

www.kytkinkauppa.fi

Progresso Oy

Y-tunnus: 2074114-8

Vuokkoharjuntie 18

16600 JÄRVELÄ

puh. 040 558 5585 (pvm/mpm)

sähköposti: asiakaspalvelu@kytkinkauppa.fi

Pelkällä rekisteritunnuksella ei pysty tekemään 100%:sta oikean kytkin-vauhtipyöräpaketin valintaa, vaan se vaatii ajoneuvon tarkan tuotantolinjalta valmistumissajankohdan, moottorin sarjanumeron, auton tyyppinumeron ja valmistenumeron sekä ajoneuvovalmistajien ja osavalmistajien tietokantojen käyttöä.

Yli 80% rekisteritunnuksista tarjoaa useamman osavaihtoehdon, joista vain yksi on oikea. Rekisteritunnuksella osia tarjoavat järjestelmät eivät esimerkiksi tiedä mikä vaihteistotyyppi autossa on. Samoin, auton valmistumisajankohdan tarkka päivämäärä määrittelee usein mikä vauhtipyörä- tai kytkinversio autoon tulee. Väärät osat selviävät vasta asennusvaihessa, jolloin on kiiretapauksissa edessä uusien osien ostaminen joko varaosaliikkestä tai merkkiliikkeestä kalliilla hinnalla, tai tilaaminen meiltä. Joka tapauksessa, auto seisoo kunnes uudet osat saapuvat.

Me selvitämme puolestasi mitkä ovat oikeat osat.

Kaikki mitä me tarvitsemme, on rekisteritunnus ja sähköpostiosoitteesi. Rekisteritunnuksella selvitämme autosi valmistenumeron, tarkan valmistusajankohdan, tyyppinumeron ja alkuperäiset osanumerot.

Sinä saat sähköpostissa tarjouksen kytkin-vauhtipyöräpaketista. Sopivuustakuulla.

1) pyydä tarjous ajoneuvoosi varmasti sopivista osista, ja me kerromme paluupostissa mikä kaupassa oleva kytkin-vauhtipyöräpaketti on sopiva oikea. Muussa tapauksessa lisäämme ne kauppaan kun ole kertonut haluavasi ne ostaa.

2) saatuasi meiltä tiedon oikeista osista, eli linkin oikeaan tuotepakettin, osta se kaupasta.

2b) Jos tunnistat auto- ja moottorimallisi tuotekuvauksista ilman epäilystä sopivuudesta, voit toki tilata tuotteen suoraankin.

3) Anna tilauksen yhteydessä ajoneuvosi rekisteritunnus, sillä varmistamme vielä kertaalleen ostamasi paketin yhteensopivuuden ajoneuvoosi. Rekisteritunnuksen perusteella tarjoamme toimittamilemme osille sopivuustakuun.

4) Voit maksaa tilauksen joko ennakkotilisiirtona, verkkomaksuna, tai valita maksutavaksi Collectorin laskun / erämaksun.

5) Saatuamme suorituksen ostoksestasi ja varmistettuamme osien yhteensopivuuden, prosessoimme tilauksen eteenpäin toimittajallemme.

6) Toimittajamme saatua tilauksen ostoksestasi, toimitus lähtee liikkeelle 24 tunnin kuluessa tai seuraavana arkipäivänä valitsemasi toimitustavan mukaisesti. Kuljetusaika on lähtövarastosta riippuen noin 1-5 työpäivää.

Tilaus näkyy "Käsittelyssä" -tilassa aina siihen asti, kunnes olemme vastaanottaneet tilauksen tuotteet kotimaan varastolle ja luovuttaneet ne edelleen kuljetettavaksi.

Käytämme toimittajina luotettavia Keski-Eurooppalaisia varaosatukkuja ja osatoimittajia. Keski-Euroopan suuret toimitusvolyymit mahdollistavat erittäin edullisen hinnoittelun läpi tuotevalikoimamme.

Myymämme osat vastaavat laadultaan ja yhteensopivuudeltaan ajoneuvovalmistajien alkuperäisosia, jotka ovatkin usein alunperinkin samalta valmistajalta kuin toimittamamme osat. Ensisijaisina toimittajinamme käyttämät Schaeffler (LUK) ja ZF (Sachs) ovat maailman johtavia autotehtaiden osa- ja komponenttitoimittajia.

Jokaisessa tiellä liikkuvassa ajoneuvossa on keskimäärin 60 Schaefflerin toimittamaa osaa. Pelkästään Schaeffler on toimittanut autotehtaille kymmeniä miljoonia vauhtipyöriä, ja valmistaa niitä yli miljoonaa kappaletta vuosittain.

Tarjoamme myymillemme tuotteille 30 vuorokauden veloituksettoman palautuksen, edellyttäen että osa on alkuperäisessä pakkauksessaan, sitä ei ole asennettu tai yritetty asentaa, ja se on tahraton ja siisti.

Kytkinkauppa.fi:n ei vastaa myymiensä osien asennuksesta tai asentamisessa tehdyistä virheistä ja/tai niistä aiheutuneista suorista tai epäsuorista vaurioista.


Tervetuloa ostoksille!

Patrik Cederberg

040 558 5585 (pvm/mpm)

Kytkinkauppa.fi